Naše reference

Predstavljamo vam izbor iz našega obsežnega arhiva zaključenih projektov.

Reference

AB INVEST d.o.o.

 • Geodetski načrt za projektiranje stanovanjske soseske Gabrje pri Dobrovi

AVTOKRKA d.o.o.

 • Geodetski načrt za projektiranje stanovanjskih sosesk ob Sneberski cesti v Ljubljani
 • Geodetski načrti za projektiranje objektov za izvajanje tehničnih pregledov vozil
 • Vpisi objektov za izvajanje tehničnih pregledov vozil v kataster stavb
 • Zakoličbe objektov za izvajanje tehničnih pregledov vozil

BEGRAD d.d.

 • Geodetski načrt izvedenih del nadstrešnice ADRIA MOBIL d.o.o.
 • Zakoličba nove nadstrešnice ADRIA MOBIL d.o.o.

CE-INVEST d.o.o.

 • Geodetski načrt območja Trebanjskega gradu
 • Geodetski načrt za projektiranje poslovnega objekta CE-INVEST d.o.o.
 • Geodetski načrt za projektiranje poslovnega objekta Marof Trebnje

CGP Novo mesto d.d.

 • Geodetski načrt vodohrana Stare Žage za izdelavo PID
 • Geodetski načrt odseka avtoceste Hrastje – Lešnica za izdelavo PID

DIREKCIJA RS ZA CESTE

 • Ureditev meje in parcelacija odseka ceste Velike Lašče – Nova vas
 • Ureditev meje in parcelacija na več odsekih državnih cest za namen odkupov zemljišč

FURS

 • Vpis stavbe Finančnega urada Novo mesto v kataster stavb

K.A.B. d.o.o.

 • Geodetski načrti območja mednarodnih mejnih prehodov MPP Rateče, MPP Korensko sedlo, MPP Ljubelj, MPP Lipica, MPP Lazaret
 • Geodetski načrt odseka državne ceste Semič – Gaber

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.

 • Geodetski načrt za projektiranje vodovoda Jagodnik
 • Zakoličba trase vodovoda Poljanska Gora

KRASINVEST d.o.o.

 • Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo komunalne infrastrukture v stanovanjski soseski Valentinovo v Podsabotinu
 • Geodetski načrt za izdelavo OPPN za območje Postojnske jame
 • Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo komunalne infrastrukture v Sežani

KROKAR d.o.o.

 • Geodetski načrt za projektiranje skladiščne hale s poslovnimi prostori
 • Vpis skladiščne hale v kataster stavb

LOGING d.o.o.

 • Geodetski načrti za projektiranje več montažnih objektov na lokacijah Ajševica, Nadgorica, Nova vas, Jesenice, Šentjernej, Zadobrova, Novo mesto
 • Zakoličba montažnih objektov na različnih lokacijah

MERCATOR d.d.

 • Ureditev meje in parcelacija na območju Trgovskega centra Mercator v Šentjerneju

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

 • Ureditev meje in parcelacija odseka ceste Ratež – Gabrje

MID INVESTICIJE d.o.o.

 • Ureditev meje in parcelacija na območju Poslovno-storitvene cone Mačkovec I sever in Mačkovec I jug (Novo mesto)

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

 • Geodetski načrt območja mednarodnega mejnega prehoda MPP Vinica
 • Ureditev meje in parcelacija območja mednarodnega mejnega prehoda MPP Vinica

OBČINA IVANČNA GORICA

 • Geodetski načrt za izdelavo OPPN za območje naselja Gabrovčec pri Krki
 • Geodetski načrt za projektiranje mrliške vežice na Muljavi

OBČINA MIRNA PEČ

 • Geodetski načrt za projektiranje mrliške vežice v Globodolu
 • Geodetski načrt za izdelavo študije zalednih voda v Mirni Peči
 • Geodetski načrt za projektiranje objekta v Šentjuriju
 • Ureditev meje in parcelacija na območju Industrijske cone Dolenja vas (Mirna Peč)
 • Ureditev meje in parcelacija na območju nove OŠ Mirna Peč
 • Izvajanje geodetskih storitev na območju Občine Mirna Peč v letih 2014, 2015, 2016, 2018

OBČINA SEVNICA

 • Izvajanje geodetskih storitev na območju Občine Sevnica v letu 2013
 • Geodetski načrt za izdelavo OPPN Boštanj-Sv. Križ
 • Geodetski načrt za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ZD Sevnica
 • Geodetski načrt območja Sevniškega gradu

OBČINA STRAŽA

 • Geodetski načrt za pripravo dokumentacije za obnovo kulturnega doma v Straži
 • Geodetski načrt za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo OŠ Vavta vas
 • Geodetski načrt za pripravo dokumentacije za obnovo Mladinskega doma Rumanja vas
 • Geodetski načrt za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ZD Straža
 • Izvajanje geodetskih storitev na območju Občine Straža v letu 2016

OBČINA ŠENTRUPERT

 • Geodetski načrt za pripravo dokumentacije za gradnjo kanalizacije v Dragi, Škrljevem in Šentrupertu
 • Izvajanje geodetskih storitev na območju Občine Šentrupert v letih 2015, 2017

OBČINA ŠKOCJAN

 • Ureditev meje in parcelacija na območju GTC Dobruška vas

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE

 • Izvajanje geodetskih storitev na območju Občine Šmarješke Toplice v letih 2010, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Geodetski načrt za izdelavo OPPN v Dolenjem Kronovem
 • Vpis stavbe Gasilskega doma in Občine Šmarješke Toplice v kataster stavb

OBČINA ŽUŽEMBERK

 • Ureditev meje in parcelacija na območju Industrijske cone Jama pri Dvoru

REAL NOVO MESTO d.o.o.

 • Geodetski načrt za projektiranje stanovanjske soseske v Trebnjem

SAVAPROJEKT d.d.

 • Geodetski načrt za izdelavo OPPN v Koprivnici
 • Geodetski načrt območja OŠ Artiče
 • Geodetski načrt za izdelavo OPPN v Krškem

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

 • Ureditve mej, parcelacije, izravnave mej na območju celotne Slovenije, v letih 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

SPIT d.o.o.

 • Geodetski načrt za projektiranje reklamnih napisov KMAG d.o.o. Ljubljana

TERCA d.o.o.

 • Ureditev meje in parcelacija za določitev funkcionalnih zemljišč večstanovanjskih objektov v Litiji, Trebnjem, Novem mestu

TRIMO d.d.

 • Geodetski načrt za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo proizvodne hale

Kontaktirajte nas

Osnovni podatki

Allgea geodetske storitve in svetovanje Iztok Bevc s.p.

Skalna ulica 37
8222 Otočec

Pooblaščeni geodet: Iztok Bevc, univ. dipl. inž. geodezije

IZS Geo0223

Davčna številka: 33251886
Matična številka: 3112322000
Bančni račun (IBAN): SI56 0315 3100 0319 121

041 598 332