Naše reference

Predstavljamo vam izbor iz našega obsežnega arhiva zaključenih projektov.

Reference

CGP Novo mesto d.d.

 • Geodetski načrt vodohrana Stare Žage za izdelavo PID
 • Geodetski načrt odseka avtoceste Hrastje – Lešnica za izdelavo PID

AB INVEST d.o.o.

 • Geodetski načrt za projektiranje stanovanjske soseske Gabrje pri Dobrovi

KRASINVEST d.o.o.

 • Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo komunalne infrastrukture v stanovanjski soseski Valentinovo v Podsabotinu
 • Geodetski načrt za izdelavo OPPN za območje Postojnske jame
 • Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo komunalne infrastrukture v Sežani

LOGING d.o.o.

 • Geodetski načrti za projektiranje več montažnih objektov na lokacijah Ajševica, Nadgorica, Nova vas, Jesenice, Šentjernej, Zadobrova, Novo mesto
 • Zakoličba montažnih objektov na različnih lokacijah

OBČINA IVANČNA GORICA

 • Geodetski načrt za izdelavo OPPN za območje naselja Gabrovčec pri Krki

REAL NOVO MESTO d.o.o.

 • Geodetski načrt za projektiranje stanovanjske soseske v Trebnjem

SPIT d.o.o.

 • Geodetski načrt za projektiranje reklamnih napisov KMAG d.o.o. Ljubljana

AVTOKRKA d.o.o.

 • Geodetski načrt za projektiranje stanovanjskih sosesk ob Sneberski cesti v Ljubljani

BEGRAD d.d.

 • Geodetski načrt izvedenih del nadstrešnice ADRIA MOBIL d.o.o.
 • Zakoličba nove nadstrešnice ADRIA MOBIL d.o.o.

CE-INVEST d.o.o.

 • Geodetski načrt območja Trebanjskega gradu

OBČINA MIRNA PEČ

 • Geodetski načrt za projektiranje mrliške vežice v Globodolu
 • Geodetski načrt za izdelavo študije zalednih voda v Mirni Peči
 • Geodetski načrt za projektiranje objekta v Šentjuriju
 • Ureditev meje in parcelacija na območju Industrijske cone Dolenja vas (Mirna Peč)
 • Ureditev meje in parcelacija na območju nove OŠ Mirna Peč

OBČINA STRAŽA

 • Geodetski načrt za pripravo dokumentacije za obnovo kulturnega doma v Straži
 • Geodetski načrt za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo OŠ Vavta vas
 • Geodetski načrt za pripravo dokumentacije za obnovo Mladinskega doma Rumanja vas
 • Geodetski načrt za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ZD Straža

TRIMO d.d.

 • Geodetski načrt za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo proizvodne hale

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.

 • Geodetski načrt za projektiranje vodovoda Jagodnik
 • Zakoličba trase vodovoda Poljanska Gora

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

 • Geodetski načrt območja mednarodnega mejnega prehoda MPP Vinica
 • Ureditev meje in parcelacija območja mednarodnega mejnega prehoda MPP Vinica

MID INVESTICIJE d.o.o.

 • Ureditev meje in parcelacija na območju Poslovno-storitvene cone Mačkovec I sever in Mačkovec I jug (Novo mesto)

MERCATOR d.d.

 • Ureditev meje in parcelacija na območju Trgovskega centra Mercator v Šentjerneju

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

 • Ureditev meje in parcelacija odseka ceste Ratež – Gabrje

OBČINA ŽUŽEMBERK

 • Ureditev meje in parcelacija na območju Industrijske cone Jama pri Dvoru

DIREKCIJA RS ZA CESTE

 • Ureditev meje in parcelacija odseka ceste Velike Lašče – Nova vas
 • Ureditev meje in parcelacija na več odsekih državnih cest za namen odkupov zemljišč

TERCA d.o.o.

 • Ureditev meje in parcelacija za določitev funkcionalnih zemljišč večstanovanjskih objektov v Litiji

K.A.B. d.o.o.

 • Geodetski načrti območja mednarodnih mejnih prehodov MPP Rateče, MPP Korensko sedlo, MPP Ljubelj, MPP Lipica, MPP Lazaret
 • Geodetski načrt odseka državne ceste Semič – Gaber

Kontaktirajte nas

Osnovni podatki

Allgea geodetske storitve in svetovanje Iztok Bevc s.p.

Skalna ulica 37
8222 Otočec

Pooblaščeni geodet: Iztok Bevc, univ. dipl. inž. geodezije

IZS Geo0223

Davčna številka: 33251886
Matična številka: 3112322000
Bančni račun (IBAN): SI56 0315 3100 0319 121

041 598 332